Αντλία θερμότητας


   

αντλία θερμότητας με απλά λόγια

Η αντλία Θερμότητας είναι μια μηχανή η οποία έχει την ικανότητα να αντλεί θερμότητα από μία «δεξαμενή» και να την μεταφέρει σε μία άλλη. Εάν για παράδειγμα θεωρήσουμε ότι το εσωτερικό ενός σπιτιού είναι η μία δεξαμενή και το εξωτερικό περιβάλλον είναι μία δεύτερη δεξαμενή τότε μπορούμε χρησιμοποιώντας μία Α/Θ να αντλήσουμε θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού μας και να την απορρίψουμε στο περιβάλλον με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του σπιτιού μας να μεταβληθεί.

Με αυτό τον τρόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα χρησιμοποιούμε την αντλία θερμότητας για να αντλήσουμε θερμότητα από το περιβάλλον και να την φέρουμε – αφού της αυξήσουμε την θερμοκρασία- μέσα στο σπίτι μας ενώ αντίθετα το καλοκαίρι αντλούμε θερμότητα μέσα από το σπίτι μας και την απορρίπτουμε στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να μειώσουμε την θερμοκρασία του σπιτιού μας.

Όσο πιο καλά διαχωρισμένες (μονωμένες) είναι οι «δεξαμενές» μας τόσο πιο μικρές είναι οι διαρροές από την μία δεξαμενή στην άλλη με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου λειτουργίας της αντλίας μας.

 

χειμερινή λειτουργία                       θερινή λειτουργία