Εταιρία


   

Στις μέρες μας ο σύγχρονος άνθρωπος περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του μέσα σε κλειστούς χώρους. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διασφαλίζουν άριστες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε ένα οπτικά, ακουστικά και θερμικά υγιές και ισορροπημένο  περιβάλλον.

Οι συμβατικές κτιριακές ηλεκτρο/μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν το πάραπανω αποτέλεσμα με δύο βασικά μειονεκτήματα, την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους.

Η αύξηση του κόστους της ενέργειας, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η συνεχής καταστροφή του περιβάλλοντος ωθούν τον άνθρωπο στην επιννόηση συστημάτων και λύσεων αφενός με υψηλό βαθμό απόδοσης ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ενέργειας, αφετέρου την χρήση και την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι οποίες αφθονούν στη χώρα μας.


Η εταιρία Leaf Building Solutions ειδικεύεται στην εφαρμογή σύγχρονων H/M εγκαταστάσεων που εγγυώνται υψηλές συνθήκες διαβίωσης. Με το εξειδικευμένο προσωπικό της, τους συνεργάτες αλλά και την διαρκή ενημέρωση των στελεχών της στοχεύει στην εγκατάσταση συστημάτων που εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση της ενέργειας, την βέλτιστη χρήση των Ανανώσιμων Πηγών Ενέργειας, το χαμηλό αρχικό και λειτουργικό κόστος, την ποιότητα, την αξιοπιστία αλλά και την υψηλή αισθητική.