Τομείς Δραστηριότητας


   

  Εγκατάσταση εξειδικευμένων προϊόντων θέρμανσης - κλιματισμού

  Εγκατάσταση φ/β συστημάτων

  Εγκατάσταση υβριδικών φ/β συστημάτων - Συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

  Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας

  Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

  Επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού

  Φωτοτεχνικές μελέτες

  Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων

  Έργα πρασίνου

  Φυτοτεχνικές μελέτες