Διαφορές παρόμοιων συστημάτων


Το Climaboard® με μια σειρά από πατενταρισμένες καινοτομίες, κατάφερε να λύσει τα προβλήματα των παλαιότερων παρόμοιων συστημάτων. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι κύριες διαφορές που κάνουν το Climaboard® μοναδικό.

σημαντικά χαμηλότερη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας
Στα περισσότερα από τα παρόμοια συστήματα, η εξωτερική τους επιφάνεια είναι ο ίδιος ο αλουμινένιος εναλλάκτης ο οποίος είναι ενωμένος με τις χαλκοσωλήνες. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα η υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται στις χαλκοσωλήνες λόγω του ζεστού νερού να μεταφέρεται και στον αλουμινένιο εναλλάκτη, δημιουργώντας πολλές φορές πρόβλημα ακόμα και σε περιπτώσεις στιγμιαίας επαφής. Το Climaboard© σε αντίθεση, έχει κάλυμμα το οποίο κουμπώνει πάνω στα ειδικά στηρίγματα αφήνοντας μία μικρή απόσταση από τον αλουμινένιο εναλλάκτη και τις χαλκοσωλήνες.
Έτσι η εξωτερική του θερμοκρασία παραμένει πάντα χαμηλή και δεν είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει έγκαυμα από μία στιγμιαία επαφή.

μεγαλύτερη θερμική απόδοση
Η θερμική απόδοση των άλλων συστημάτων στηρίζεται μόνο στην ακτινοβολία τους στο χώρο. Ο σχεδιασμός του Climaboard® όπως και τα κατασκευαστικά του μέρη, εκτός της ακτινοβολίας, δημιουργούν και ένα ρεύμα θερμού αέρα αυξάνοντας έτσι την απόδοσή του. Για τους λόγους αυτούς, η θερμική απόδοση των άλλων συστημάτων φθάνει να είναι σχεδόν η μισή από αυτή του Climaboard©. Δηλαδή, για θερμοκρασία προσαγωγής νερού 70 °C η θερμική απόδοση του Climaboard® είναι 240 W/m συγκριτικά με 146 W/m των άλλων συστημάτων.

μικρότερο κόστος εγκατάστασης
Το Climaboard® δεν έχει μόνο μεγαλύτερη απόδοση αλλά συγχρόνως μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες νερού, συγκριτικά με τα άλλα παρόμοια συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εγκατάστασης είναι πολύ μικρότερο αφού θα χρησιμοποιηθούν λιγότερα μέτρα. Παράδειγμα, σε ένα χώρο 15,4 m2 με θερμικές απώλειες 1540 W και θερμοκρασία προσαγωγής νερού 70 °C θα χρειαστούν: Για την περίπτωση των άλλων συστημάτων με θερμική απόδοση 146 W/m , 10,9μ. ενώ στην περίπτωση του Climaboard® με θερμική απόδοση 240 W/m 6,4μ.

dif1      ch2      dif3