Αποτελέσματα δοκιμών


Οι δοκιμές που έγιναν στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Ιταλίας, έδειξαν ότι οι χώροι που θερμάνθηκαν με το Climaboard πέτυχαν πολύ γρήγορα μία άψογη θερμοκρασιακή διαβάθμιση με 1 μέγιστη διαφορά από το δάπεδο έως την οροφή για χώρο ύψους 3μ. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών παρατηρήθηκε ότι στο χώρο δεν υπήρχαν θερμές και ψυχρές περιοχές.

εξοικονόμηση ενέργειας
Το Climaboard (Περιμετρικό Σύστημα Θέρμανσης) προσφέρει έναν άμεσο και αποδοτικό έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου εφόσον η θερμότητα είναι διάχυτη στο χώρο και δε συσσωρεύεται στην περιοχή της οροφής.
Έτσι και λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, μέχρι και 30%.

                      

πιστοποίηση

Το Climaboard είναι πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με το ΕΝ 441 και ΕΝ 442 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υδραυλική και την ηλεκτρική έκδοση.

en

 

sens