Η εγκατάσταση των θερμαντικών εξαρτημάτων είναι εξαιρετικά απλή και δε χρειάζεται καμία προεργασία.
Το κάθε εξάρτημα κόβεται στις επιθυμητές διαστάσεις και γωνίες.
Η βάση από PP (Πολυπροπυλένιο) και το επάνω κάλυμμα από αλουμίνιο, τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο και βιδώνονται στον τοίχο. Στην συνέχεια, τοποθετούνται σε απόσταση 30 εκ. ειδικά στηρίγματα πάνω στα οποία θα κουμπώσουν οι χαλκοσωλήνες και ο αλουμινένιος εναλλάκτης.
Στην υδραυλική έκδοση, οι χαλκοσωλήνες συνδέονται μεταξύ τους και με την παροχή του θερμού νερού, με τους κατάλληλους ταχυσυνδέσμους. Στην ηλεκτρική έκδοση, οι αντιστάσεις και τα καλώδια εισέρχονται μέσα στις χαλκοσωλήνες και συνδέονται μεταξύ τους. Τέλος, τοποθετείται το, εξωτερικό αλουμινένιο κάλυμμα, αφού του δώσουμε το ανάλογο σχήμα.

 

installation